واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی

65456666666 - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی

سیدمهدی صدرالساداتی با انتشار ویدئوی حضور نجفی در آگاهی نوشت: به این تصاویر خوب نگاه کنید… اگر حس کردید قاتل خیلی راحت نشسته است و بقیه یک جوری احترامش میکنند، بدانید این نتیجه سالها احترام گذاشتن و آبروداری برای مسئولین جمهوری اسلامی است…
این میراث زندانهای وی آی پی صوری (مهدی هاشمی) و حبس ابدهایی که تبدیل به عفو شد. (داداش رفیق دوست)
این نتیجه همان تفکری است که لاپوشانی میکند تا آبروی اسلام را حفظ کند و برخورد با مسئول را سخت میکند!
ولله العظیم این شیوه امیرالمومنین نبود، مگر نامه های امام ع در نهج البلاغه را نخواندید؟ این آقا تمام احترام و اعتبارش را از اسلام و مسئولیت گرفته است ! برخورد علی ع با این فرد شدید تر از یک فرد عادی نیست؟
چطور درمورد آن فرد روزه خوار با شدت و حدت و تحقیر عمل میشود؟ درصورتی که به حکم اولی نمیتوان گفت حرام است (چون ممکن است عذر داشته باشد) و فقط به حکم ثانوی و اگر بخواهد به رمضان هتک حرمت کند، کارش حرام میشود! اینجا یک فردی که تمام اعتبارش به جمهوری اسلامی است، قتل کرده است و نشسته چایی میخورد و یک جوری همه احترامش میکنند!.
زبان انسان قاصر است از این استاندارد های دوگانه!

 

منبع : آخرین خبر

0
شناسنامه مطلب
تاریخ ارسال مطلب
عنوان مطلب
واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی
امتیاز مطلب
41star - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی1star - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی1star - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی1star - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهیgray - واکنش تند صدرالساداتی به احترام گذاشتن برای نجفی در آگاهی

Check Also

678576 310x165 - عکس فتوشاپی جالب مرجانه گلچین

عکس فتوشاپی جالب مرجانه گلچین

مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: پیش از من و تو لیل و نهاری …

454745 310x165 - دلتنگی رضا صادقی برای مشنی ترین رفیقش

دلتنگی رضا صادقی برای مشنی ترین رفیقش

رضا صادقی این عکس را در استوری خود منتشر کرد. 0