درباره ما

ونیزان نام کوهی است در استان اصفهان . کوه ونیزان در فاصله 54 کیلومتری جنوب غربی داران از توابع شهرستان فریدن واقع شده است. ارتفاع این کوه 3201 متر بوده و از پوشش گیاهی نیمه جنگلی برخوردار است.

صاحب امتیاز : موسسه نسیم مهر آفتاب شماره ثبت 4843

مدیر مسئول : حمید رضا رازقی

همکاران ما :

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

موسسه فرهنگی ورزشی راه نور رضوان توس

موسسه داهی ارتباط توس

شرکت میزبان پرداز مبین

مجله اینترنتی ونیزان توسط شرکت پرشین کام میزبانی و پشتیبانی می شود .