Tag Archives: خطبه 20 نهج البلاغه

چرا اسرار بعد از مرگ پنهان است؟

secrets death 01 - چرا اسرار بعد از مرگ پنهان است؟

علت پنهان بودن اسرار پس از مرگ چیست؟ امام علی(ع) در خطبه بیستم کتاب نهج البلاغه در مورد علت پنهان بودن اسرار پس مرگ می فرماید: آنچه را مردگان دیدند، اگر شما می دیدید ناشکیبا بودید و می ترسیدید؛ و می شنیدید و فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده …

Read More »