Tag Archives: دستیار صوتی

آیا می دانید چرا همه‌ دستیاران صوتی زن هستند؟

65465456 - آیا می دانید چرا همه‌ دستیاران صوتی زن هستند؟

اولین دستیاران صوتی به عنوان راهنمای ماشین وارد دنیای ما شده و به ما فرمان می‌دادند کجا برویم و در کدام جهت حرکت کنیم. هر چند، گاهی اوقات هم ما را به لبه صخره و یا دریاچه هدایت می‌کردند. آیا نباید درباره‌ی آن‌ها کمی احتیاط کنیم؟ مدت زیادی نگذشت که …

Read More »