Tag Archives: فرشتگان

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟

angels worship 01 - آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟ واژه «ثواب» از ریشه «ثوب» به معنای رجوع و برگشت است. به اجر و پاداش نیز از این جهت ثواب گفته می‌شود که به شخص فاعل برگشت می‌کند.[1] در معنای ثواب(دریافت پاداش) قید در آخرت بودن نیامده، و از این جهت مطلق است …

Read More »