Tag Archives: متفرقه دینی

چرا اسرار بعد از مرگ پنهان است؟

secrets death 01 - چرا اسرار بعد از مرگ پنهان است؟

علت پنهان بودن اسرار پس از مرگ چیست؟ امام علی(ع) در خطبه بیستم کتاب نهج البلاغه در مورد علت پنهان بودن اسرار پس مرگ می فرماید: آنچه را مردگان دیدند، اگر شما می دیدید ناشکیبا بودید و می ترسیدید؛ و می شنیدید و فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده …

Read More »

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟

angels worship 01 - آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟ واژه «ثواب» از ریشه «ثوب» به معنای رجوع و برگشت است. به اجر و پاداش نیز از این جهت ثواب گفته می‌شود که به شخص فاعل برگشت می‌کند.[1] در معنای ثواب(دریافت پاداش) قید در آخرت بودن نیامده، و از این جهت مطلق است …

Read More »