Tag Archives: کوروش سلیمانی

«کوروش سلیمانی» در 29 سال پیش

4445 - «کوروش سلیمانی» در 29 سال پیش

کوروش سلیمانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: درست است! دیگر همه تقریبا فهمیده ایم که دنیا با همه ى زیبایى ها و لطف ها و مهربانى ها و دشت ها و دریاها و کوه ها و چشمه ها و آهوها و پرندگان و ماهى ها و همه …

Read More »