Tag Archives: Sony Electronics Products and Solutions

سونی موبایل استقلال خود را از دست داد!

645645645 - سونی موبایل استقلال خود را از دست داد!

بر همگان واضح و مبرهن است که سونی موبایل طی چندین سال گذشته جز ضرر چیزی نداشته و به همین خاطر شرکت مادر تصمیم گرفته تا با ادغام این بخش با دیگر واحد‌ها به نوعی از موج منفی بازار بر محصولات خود بکاهد. به عبارت ساده، سونی موبایل در آینده …

Read More »